เหตุผลที่ผมลาออก

Fri, Dec 24, 2010

English | Podcast, วิดีโอ

เหตุผลที่ผมลาออก

เลขาธิการนายกฯ ชี้แจงเหตุผลที่ลาออกจากตำแหน่ง

แบ่งปันเรื่องราว:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • email
  • PDF
  • Twitter

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Twitter

TwitPic

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
Korbsak.com
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค้นหา