เงินมาเดี๋ยวก็จากไป

Fri, Mar 15, 2013

English | เศรษฐกิจ

เงินมาเดี๋ยวก็จากไป

‘ Living is all about cash flow ‘ การดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของเงินสดหมุนเวียนเท่านั้น

ช่วงไหน เงินสดขาดมือ ความทุกข์ก็เข้ามาเยือน ช่วงไหนเงินสดมากพอ ชีวิตดูจะชื่นมื่น

หนี้สินมีมากน้อยเพียงใด บางทีไม่มีความหมาย ตราบที่เงินสดหมุนเวียนวันต่อวัน เดือนต่อเดือน เพียงพอที่จะเดินหน้าต่อได้

ชีวิตที่รู้จักพอเพียง หาได้น้อย ใข้น้อย หาได้มาก ใช้มาก จึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข

ประเภทเงินเข้ามาน้อยกว่าเงินออกไป แถมเงินที่เข้า ไม่ได้มาจากหยาดเหงื่อแต่เป็นเงินกู้ แรกๆอาจไปได้ พอหยิบยืมได้บ้าง แต่มักจบที่สุดท้ายไม่มีใครให้กู้ ชีวิตเริ่มตกต่ำ่ ไม่นานเกินรอจะเต็มไปด้วยความทุกข์

ประเทศก็ไม่ต่างครับ การบริหารประเทศ ขึ้นอยู่กับบริหาร ‘ cash flow ‘ บริหาร ‘ เงินสดหมุนเวียน ‘ เป็นหลัก

ช่วงไหนที่รัฐบาลมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย บ้านเมืองจะเดินหน้าได้อย่างสบายๆ คนในประเทศมีความสุข

ตรงกันข้าม ถ้ารัฐบาลใช้จ่ายเกินตัว รายได้ไม่เพียงพอ ต้องถึงกับกู้เงินมาใช้จ่าย แรกๆจะดูดี หาคนให้กู้ไม่ยาก พอคุยได้ว่าเศรษฐกิจกำลังเดินหน้า

แต่ถ้าต้องพึ่งเงินกู้เพื่อ cash flow ไม่ติดลบ ต้องกู้ติดต่อกันทุกปี คนที่ให้กู้จะเริ่มคิดมาก ชักจะไม่อยากให้กู้ หรือถ้าให้กู้ ก็จะคิดดอกเบี้ยแพงหูฉี่

ดอกเบี้ยแพง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น cash flow รัฐบาลเริ่มสะดุด เศรษฐกิจดิ่งเหว คนในประเทศหน้าตาม่นหมอง ความทุกข์มาเยือน

ตัวอย่างที่มีให้เห็นในต่างประเทศคือ วิกฤติของกลุ่มประเทศสมาชิกยูโร ที่รัฐบาลประเทศเหล่านั้นขอกู้เงินจากใครก็ไม่ได้ ถ้ากู้ได้ดอกเบี้ยจะสูงมาก มากจนกู้ไม่ไหว

บ้านเราเริ่มมีให้เห็นแล้วเหมือนกัน เป็นข่าวไม่กี่วันมานี้

Cash flow ของธกส. มีปัญหา เพราะรัฐบาลขอให้ธกส.กู้เงินแทนรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ใช้หนี้คืน รายได้ของธกส.จึงไม่เพียงพอกับรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล วันนี้คนของธกส.มีแต่ความทุกข์

Cash flow ของรัฐบาลก็มีปัญหา รัฐบาลจึงเตรียมออกกฎหมายเพื่อขอให้สส. ( ตัวแทนคนไทย ) เห็นชอบให้รัฐบาลกู้เงินอีก 2.2 ล้านล้านบาท เป็นเพราะรัฐบาลต้องการใช้เงินมาก มากเกินกว่าเงินเข้า ที่มาจากรายได้ในการเก็บภาษี ( หยาดเหงื่อประชาชน )

โจทย์วันนี้ของประเทศไทยคือ เงินกู้ที่รัฐบาลจะออกเป็นกฎหมายและขอให้สส.อนุมัติเพื่อนำไปลงทุนนั้น กำหนดได้ไหมว่าภายในเดือนไหน ปีไหน เงินที่กู้นี้จะเกิดประโยชน์และทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น มากเพียงพอที่ Cash flow จะกลายเป็นบวก และรัฐบาลไม่จำเป็นต้องกู้เพื่อมาใช้จ่ายอีกต่อไป

เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบอกกับคนไทยผู้ที่ต้องแบกภาระเงินกู้จำนวนนี้ในอนาคต นโยบายของรัฐบาลที่บอกว่า ‘ จะทำให้คนไทยมีความสุข ‘ จะได้ไม่เป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรูเท่านั้น

แบ่งปันเรื่องราว:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • email
  • PDF
  • Twitter

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Twitter

TwitPic

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
Korbsak.com
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค้นหา