รู้จักกอร์ปศักดิ์

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

 • บิดา-มารดา: นายประมวล – คุณหญิง ศรีประพาฬ สภาวสุ
 • เกิด: 28 มีนาคม 2492
 • ที่อยู่: 24/7 รามคำแหง 21 นวศรี 3 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
 • โทรศัพท์: 02-3147345
 • โทรสาร: 02-718-8908
 • เว็ปไซต์: http://www.korbsak.com

การศึกษา

 • มัธยมต้นและมัธยมปลาย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2509
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิค ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2514
 • ประกาศนียบัตรการอบรมบริหารชั้นสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534

อาชีพเดิม

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตระกูล “สภาวสุ”

ตระกูล “สภาวสุ” ต้นสกุลคือหลวงนรบาล (เหมือน) ข้าราชการในกระทรวงนครบาล และนายอำเภอเขตพระนครซึ่งเป็นคุณปู่ทวดของผม คุณปู่ผมก็คือ ร้อยเอก หลวงพิพิธเสนา และคุณย่าคือ นางเมี้ยน สภาวสุ

คุณพ่อของผมคือ คุณประมวล สภาวสุ บุตรคนที่สามของคุณปู่ ผู้ซึ่งต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณแม่คือคุณหญิงศรีประพาฬ สภาวสุ ผมเป็นบุตรคนโต มีพี่น้องทั้งหมด 5 คนคือ

 • กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
 • ศิริณี สภาวสุ
 • กุมพล สภาวสุ
 • จารุวรรณ กัลยางกูร
 • ประโภชน์ สภาวสุ

คุณพ่อของผม คุณประมวล สภาวสุ ผู้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรี คุณพ่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัว สภาวสุ ของผม

คุณพ่อเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานทางการเมืองของผมและน้องๆ โดยเฉพาะตัวอย่างในความมีคุณธรรม ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และเป็นสุภาพบุรุษทั้งในทางส่วนตัวและทางการเมือง

สำหรับคุณแม่ คือตัวอย่างของความดีงามผู้เป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของครอบครัวเรา

ด้วยสายตาที่มองการณ์ไกลของคุณพ่อและคุณแม่ หล่อหลอมให้ผมและพี่น้องรักการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจนรู้จริง มีสายตากว้างไกล และสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองแม้แต่งานบ้าน งานทางธุรกิจ ไปจนถึงงานระดับประเทศ.

ประสบการณ์

งานภาคเอกชน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2535 , พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน )

งานทางการเมือง

ผู้บริหารพรรคการเมือง

 • ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2540-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544)
 • รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 )
 • เหรัญญิกและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2548-2550)
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ.2551-2553)

งานฝ่ายนิติบัญญัติ

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 4 สมัย (พ.ศ. 2529 , 2535/1 , 2535/2 , 2538 )
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 1 สมัย ( พ.ศ. 2548 )

งานฝ่ายบริหาร

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2531)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2533)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (14 ธันวาคม พ.ศ. 2533-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (17 ธันวาคม พ.ศ.2537-20 กรกฎาคม พ.ศ.2538)
 • รองนายกรัฐมนตรี (20 ธันวาคม พ.ศ.2551 – 11 มกราคม พ.ศ.2553)
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12 มกราคม พ.ศ.2553 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ks_photos

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2529
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2533
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
 • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545

Twitter

TwitPic

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
Korbsak.com
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค้นหา